即課易

GASH 500點
2%

GASH 500點

$125.4 $128
GASH 5000點

GASH 5000點

$1280
GASH 3000點

GASH 3000點

$768
GASH 150點

GASH 150點

$38
GASH 300點

GASH 300點

$77
GASH 10000點

GASH 10000點

$2560
GASH 50點

GASH 50點

$13
GASH 100點

GASH 100點

$26
如何課金
1. step-1
選擇課金種類 單選購買或多選到購物車後結算
2. step-2
登入或使用現有帳號 簡單一步申請或登入
3. step-3
網上支付後並收到通知 從電郵或短訊收取課金連結